Tältä sivulta löydät ajantasaiset tietosuojaselosteemme ja eri digitaalisten palveluidemme käyttöehdot.

Cadweiserin tietosuojaperiaatteet 

Cadweiser käsittelee henkilötietoja turvallisesti. Me Cadweiserissa arvostamme yksityisyyttäsi ja oikeuttasi henkilötietojen suojaan. Käsittelemmekin henkilötietoja lainmukaisesti, tietoturvallisesti ja luottamuksellisesti.  

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja lainmukaisesti, tietoturvallisesti ja yksityisyyttäsi kunnioittaen.  

Käytämme henkilötietojasi vain tietosuojaselosteissamme mainittuihin rajattuihin käyttötarkoituksiin, ja huolehdimme siitä, että henkilötietojasi käsitellään poikkeuksetta lain edellyttämällä tavalla. Emme myöskään käsittele henkilötietojasi laajemmin kuin mitä käyttötarkoituksiin nähden on tarpeellista. 

Sinulla on oikeus saada avointa ja läpinäkyvää tietoa henkilötietojesi käsittelystä. Voit esimerkiksi tarkistaa itseäsi koskevat tiedot, pyytää tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistamista sekä halutessasi perua henkilötietosi käsittelyn kokonaan.  

Olemme koonneet tälle sivustolle käsittelemiämme henkilötietoja koskevat tietosuojaselosteet, joissa kerromme miten ja miksi käsittelemme tietojasi. 

Olemme sitoutuneet yksityisyytesi suojaamiseen

Olemme Cadweiserissa sitoutuneet vahvasti yksityisyytesi toteuttamiseen palvelujemme käyttäjänä sekä suojaamaan henkilötietojasi toiminnassamme tietosuojalainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tässä tietosuojailmoituksessa kerromme henkilötietojesi käsittelystä, kun vierailet Cadweiser Oy:n verkkopalvelussa ja asioit kanssamme verkkopalvelumme kautta. Huomaathan, että tässä ilmoituksessa mainituilla yksittäisillä palveluilla voi olla tätä tietosuojailmoitusta täydentäviä, rinnakkaisia tietosuojailmoituksia.

Tähän tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietoja asiakas- ja sidosryhmäviestinnän, tapahtumiin, kilpailuihin ja arvontoihin ilmoittautumisen ja osallistumisen, uutiskirjeen sekä asiakaspalautteiden ja asiakaspalvelun toteuttamiseksi. Verkkopalvelumme käytöstä kerättyä tietoa käsittelemme käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja vierailijoiden tilastointiin. Lisäksi henkilötietojasi käsitellään verkkopalvelumme tietoturvallisuudesta huolehtimiseen siltä osin kuin tämä on välttämätöntä.

Henkilötietojesi käsittelyn oikeudelliset perusteet

Käsittelemme henkilötietojasi joko tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen suostumuksen tai f alakohdan mukaisen oikeutetun edun perusteella.

Suostumuksesi on käsittelyperusteena esimerkiksi verkkopalvelumme käyttämien evästeiden asettamiselle tai arvontoihin ja kilpailuihin osallistumisen kohdalla Oikeutetun edun mukaisesti käsittelemme henkilötietojasi esimerkiksi asiakaspalautteen käsittelyyn.

Käsittelemämme henkilötiedot ja niiden lähteet

Cadweiserille antamasi henkilötiedot

Verkkopalvelussamme on käytössä sähköisiä lomakkeita, joiden kautta keräämme meille antamiasi henkilötietoja lomakkeella ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Tällaisia henkilötietoja ovat perustietosi eli etu- ja sukunimi, edustamasi yritys/ organisaatio, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Pidämme myös yllä tietoa tilaamastasi Cadweiserin uutiskirjeestä.

Lisäksi keräämme sähköisellä lomakkeella kertomasi tai luomasi sisällön, kuten asiakaspalautteen, palvelussa antamasi kommentit tai yhteydenoton, mahdolliset antamasi luvat ja suostumukset sekä mahdollisiin tilaisuuksiin osallistumiseen liittyvät tiedot. Arvontoihin ja kilpailuihin osallistumista varten keräämme arvonnan suorittamisen ja palkintojen toimittamisen kannalta tarvittavat tiedot.

Saatamme ajoittain toteuttaa verkkopalvelumme laatua ja sen käyttöä koskevia asiakaskyselyjä ja -tutkimuksia verkkopalvelumme käyttäjille, joiden yhteydessä keräämme tutkimus- ja kyselytietoja, joita käsittelemme tilastollisina kokonaisuuksina eikä yksittäisiä vastaajia voida näistä tiedoista tunnistaa. Tutkimuksiin ja kyselyihin vastaaminen on joka tapauksessa vapaaehtoista ja kerromme tarkemmin henkilötietojesi käsittelystä kulloinkin kysymyksessä olevan tutkimuksen tai kyselyn yhteydessä.

Verkkopalvelumme käytöstä kerätyt tiedot

Verkkopalvelumme on kaikille avoin eikä verkkosivuilla vieraileminen edellytä, että rekisteröityisit verkkopalvelun käyttöä varten.

Käytämme verkkopalvelussamme kuitenkin evästeitä (”cookies”), jotka keräävät analyysi- ja tilastotietoa verkkopalvelumme käytöstä. Evästeitä käytetään parantamaan käyttäjäkokemustasi vieraillessasi verkkosivustollamme. Lisäksi käytämme evästeitä verkkosivuston kävijäliikenteen tilastointiin.

Luovutammeko henkilötietojasi kolmansille osapuolille?

Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille ainoastaan tietyissä tilanteissa.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa sosiaalisen median kumppaneille. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa sosiaalisen median toimijoille kuten Facebook, Twitter, Instagram ja Youtube.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa asiakastutkimus- ja kyselykäyttöön. Tällaiset henkilötietojen luovutukset arvioimme aina tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti henkilötietojasi luovutetaan vain muunnettuna sellaiseen muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät enää ole tunnistettavissa.

Arvontojen ja kilpailuiden yhteydessä henkilötietojasi voidaan luovuttaa kilpailun digitaalisen alustan toimittavalle kumppanille.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa viranomaisille vain pakottavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten perusteella ja vain lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Kuka vastaa rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelystä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Cadweiser Oy. Osoitteemme on Reginankuja 4 B 25, 00810 Helsinki.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisen yhteystiedot löydät alta.

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Työntekijöidemme suorittama henkilötietojen käsittely

Cadweiserilla henkilötietojasi käsittelevät ainoastaan henkilöt, joilla on työnsä puolesta peruste käsitellä niitä.

Alihankkijoiden käyttö

Saatamme käyttää alihankkijoita verkkopalvelumme tekniseen ylläpitoon ja kehittämiseen, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, asiakastutkimuksiin, arvontojen ja kilpailujen toteuttamiseen tai asiakasviestintään.

Tällöin varmistamme sopimuksella, että alihankkijat käsittelevät henkilötietojasi vain siinä laajuudessa, kun on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Alihankkijat eivät saa käyttää henkilötietojasi mihinkään muihin, kuin Cadweiserin määrittämiin, tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin. Velvoitamme alihankkijat käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti ja huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Käsitelläänkö henkilötietojasi EU- tai ETA-alueen ulkopuolella?

Käsittelemme henkilötietojasi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella ja tämän alueen maissa sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen.

Joissain tapauksissa verkkopalvelumme toteuttamiseen saatetaan käyttää myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia. Näissä tapauksissa henkilötietoja saatetaan siirtää EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. Toteutamme tällaiset siirrot lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja näin varmistamme, että henkilötietojen suoja on riittävällä tasolla. Huolehdimme, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti riippumatta siitä, missä tietoja käsitellään.

Mitä toimenpiteitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen suojaamisen lähtökohtana Cadweiserissa on tietosuojan ja tietoturvan varhainen huomiointi verkkopalvelumme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa.

Toteutamme asianmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset suojatoimet henkilötietojesi suojaamiseksi. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja tietokantoihin ainoastaan nimetyille henkilöille, joilla on välttämätön työhön liittyvä tarve ja oikeus käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan ja riippuu tietojen luonteesta. Arvioimme tietojen säilytysajan tarvetta säännöllisesti. Säilytysajan päätyttyä poistamme tiedot tai muutamme ne sellaiseen anonyymiin muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

Arvontojen ja kilpailujen yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistetaan kilpailun tai arvonnan päättymisen jälkeen. Kilpailujen ja arvontojen voittajien osalta säilytämme henkilötietoja arpajaislain ja kirjanpitolain edellyttämän ajan.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeutesi ja niiden käyttäminen

Sinulla on rekisteröitynä aina oikeus:

1. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä sekä tarkistaa itseään koskevat tiedot

2. vaatia virheellisen tiedon oikaisua

3. vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan tarkoittamissa tilanteissa

4. tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle: Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät osoitteesta https://tietosuoja.fi/yhteystiedot(link is external)(link is external).

Lisäksi sinulla on oikeus:

5. vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi perustuen, mikäli käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella

6. vaatia tietojen poistoa

7. peruuttaa aikaisemmin antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 

Rekisteröitynä voit lähettää tietopyynnön tai rekisteröidyn oikeuksia koskevan vaatimuksen osoitteeseen info(at)Cadweiser.com

Tietojen luovuttaminen edellyttää aina, että pyytäjän henkilöllisyys voidaan luotettavalla tavalla todentaa.

Tietosuojailmoituksen muutokset ja voimassaolo

Kehitämme verkkopalveluamme jatkuvasti. Verkkopalvelumme kehittyessä päivitämme myös tätä tietosuojailmoitusta tarvittaessa. Lisäksi voimme päivittää tietosuojailmoitusta myös lainsäädännön muutosten perusteella.

Tämän tietosuojailmoituksen avulla pyrimme tarjoamaan sinulle kulloinkin voimassa olevat ja ajantasaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä. Tutustuthan siis tähän ilmoitukseen aika ajoin.

Tämä tietosuojailmoitus on voimassa 1.12.2023 alkaen.

Cadweiser Oy:n tietosuojavastaavan yhteystiedot

Muissa kuin rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevissa kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä Cadweiserin tietosuojavastaavaan: 040 772 535, privacy(at)cadweiser.com