Verkkotietokoneet (Network Computer, NC) olivat 1990 -luvulla trendi, jonka uskottiin syrjäyttävän PC:t kokonaan. Viime vuosina NC:t ovat tehneet uutta tulemistaan valepuvussa. Lue lisää Thin Client -ratkaisuista Cadweiserin raportista: Thin client-ympäristöt – Lautanala

Kategoriat: Asiakkaat